Nazywam się Agnieszka Rutkowska.

Od ponad 20 lat pomagam ludziom zmagającym się z trudnościami w obszarze edukacyjnym, a także z kryzysami zawodowymi. Wspieram moich klientów w określaniu celów zawodowych i samorozwoju. Moje doświadczenie doradcy zawodowego pokazało, że niejednokrotnie problem klienta tkwił głębiej i wychodził poza sferę zawodową. To co dosięgało moich klientów, na przykład utrata pracy, często było częścią szerszych problemów związanych z trudnościami w komunikacji czy też niskim poczuciem własnej wartości. Niektóre z trudności osób, którym pomagałam, znacznie wykraczały poza zakres doradztwa zawodowego.

Chcąc zgłębić ukryte mechanizmy działania moich klientów i podejmowanych przez nich decyzji życiowych, postanowiłam pokierować swoim rozwojem tak, aby zostać psychoterapeutą. Momentem przełomowym w moim życiu było poznanie koncepcji analizy transakcyjnej (AT), dzięki której dużo zmieniłam w swoim życiu zarówno zawodowym jak i osobistym. Zaczęłam szkolić się w kierunku psychoterapii. Ukończyłam 4 letnią szkołę psychoterapii w nurcie analizy transakcyjnej w Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu. Posiadam certyfikat TA 101 (European Association for Transactional Analysis), Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.Swoje kompetencje psychoterapeutki podnoszę uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach prowadzonych zarówno w nurcie AT, jak i w innych podejściach terapeutycznych. Brałam udział w wielu szkoleniach i warsztatach, prowadzonych przez doświadczonych polskich i zagranicznych psychoterapeutów, takich jak dr Birgitta R. Heiller („Relacyjna Analiza Transakcyjna w praktyce i superwizji - teoria i zastosowanie”), Alex Piotrowski („Skrypt międzypokoleniowy: Bądź przy mnie blisko - symbioza i indywidualizacja w życiu par”), Sylvie Monin („Praca z zasobami klientów- kluczowa kompetencja praktyka z obszaru poradnictwa”), Susan Eccler („Rozumienie gier i ukrytych transakcji, procesy nieświadome w analizie transakcyjnej”) czy Michael Randolph („Świadomość ciała”). Posiadam również ukończone szkolenie pierwszego stopnia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.Pracuję w Olsztynie w gabinecie prywatnym oraz w miarę potrzeb on-line (Skype). Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Jak pracuję

Pracuję głównie w nurcie Analizy Transakcyjnej. Siła tej koncepcji, jej klarowność pojęć i z jednej strony prostota, a z drugiej złożoność poszczególnych tematów sprawiła, że moja fascynacja tym nurtem stale rosła. Szczególnie ważne są dla mnie trzy założenia AT, które stanowią fundament mojej pracy terapeutycznej, ale też są ważne w moim życiu:

psychoterapia Olsztyn

Swoje usługi kieruję do osób dorosłych, które zmagają się z różnymi trudnościami, które czują że ciągle popełniają te same błędy prowadzące do niechcianych konsekwencji. Pomagam osobom, które przechodzą kryzys w swoim życiu i nie potrafią znaleźć równowagi.

Pracuję z osobami, które doświadczają problemów, jednak mimo starań, nie mogą zrozumieć ich przyczyn i nie umieją się wobec nich zdystansować. To właśnie wtedy potrzebny jest kontakt z psychoterapeutą. Jestem otwarta także na osoby, które mimo że nie doświadczają dramatycznych zdarzeń, to często mają wrażenie że „życie przecieka im przez palce” i są „coraz dalej od siebie”. Takie, które chcą lepiej zrozumieć siebie oraz własne motywacje.

Wierzę, że nigdy nie jest za późno, aby zmienić swoje życie.

Jeżeli mieszkasz w Olsztynie lub okolicach to zapraszam do mojego gabinetu.

(...) bo najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Dać ten pierwszy krok. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. A na to nie tylko trzeba siły, ale i przeznaczenia, żeby przemóc serce i powiedzieć, to ruszam.

Wiesław Myśliwski

Psychoterapia Olsztyn

Zapraszam do kontaktu